Het Oudercomité van de 7

Wij zijn het oudercomité van de 7de Sint-Aleydis uit Deurne. Op deze site vind je informatie over voorbije en komende activiteiten.

Het oudercomité, liefdevol afgekort tot “het OC”, is een vzw maar vooral ook een vriendenkring die de werking van onze scoutsgroep, de 7de Sint-Aleydis uit Deurne bij Antwerpen, wil ondersteunen. De vzw werd in 1964 boven de doopvont gehouden. De naam zoals die toen in het Staatsblad verscheen was “Ouderkomitee 7e Sinte-Aleydis V.V.K.M.”. Van jongens was nog geen sprake…

Op dit moment bestaat de vzw uit een viertal bestuursleden en een veelvoud aan “gewone” leden.

Als oudercomité ondersteunen wij de scoutsgroep met de spreekwoordelijke raad en daad. Het financieel ondersteunen van de lopende en toekomstige bouwprojecten is daar een belangrijk onderdeel van. Hiervoor organiseren we samen met leiding en leden heel wat activiteiten.