Extranet

Via het Extranet kunnen leden van het OC allerlei documenten raadplegen: verslagen, voorbereidingen, … Deze documenten zijn beschikbaar op een gedeelde Google Drive.

Ga direct naar het adressenbestand van het OC

De activiteitenfiches: